OCAK 2022 KAYNAK BAZLI SANTRAL KAPASİTE FAKTÖRÜ

OCAK 2022 KAYNAK BAZLI SANTRAL KAPASİTE FAKTÖRÜ


Kapasite faktörü; basit anlamda santralin belirli bir aralıkta ürettiği elektrik enerjisinin, bu aralıktaki çalışma saati ile çarpımının santralin kurulu gücüne bölünmesi ile bulunan bir değerdir. Kapasite faktörünü daha detaylı anlattığımız ve 2021 Ağustos ayına ait kapasite faktörünü hesapladığımız yazımıza bu linkten ulaşabilirsiniz.


 Ocak 2022 kapasite faktörlerinin santralin kaynak türüne göre hesaplamadan önce ilgili aya ait kurulu güç verilerini aşağıdaki grafikten inceleyelim;

                                                                 

Grafik 1: Ocak 2022 kaynak bazlı kurulu güç değerleri, TEİAŞ Kurulu Güç Raporu Ocak 2022

 

Tabloya bakıldığında ülkemizde kurulu gücü en yüksek santral tipleri doğal gaz ve hidroelektrik santralleri olarak görülüyor. Özellikle güneş ve rüzgâr santrallerinin kurulu güçteki payı yenilenebilir kaynaklara yatırımların ilerlemesiyle birlikte yükselişte.

 

Son olarak EPİAŞ Şeffaflık Platformu üzerinden santrallerin üretim miktarına baktığımızda tablo aşağıdaki gibi oluşmakta;


                                

Grafik 2: Ocak 2022 kaynak bazlı enerji üretimi değerleri, EPİAŞ Şeffaflık Platformu Gerçek Zamanlı ve Lisanssız Üretim.

 

            Bu bilgiler ışığında santrallerin kapasite faktörü aşağıdaki tabloda verilmiştir;

 

            Görüldüğü üzere ocak ayında en yüksek kapasite faktörüne sahip santraller fosil yakıtlı ithal kömür santralleri oldu. Bunun yanında ülkemizde yaşanan doğalgaz kesintilerinden kaynaklı olarak doğalgaz santrallerinin kapasite faktörü normal değerlerinin aşağısında hesaplanmaktadır. Güneş enerjisi santralleri ocak ayının da etkisiyle minimum kapasite faktörüne sahip santral tipi olarak dikkat çekiyor.

Benzer İçerikler