Yeşil Enerji Kaynakları

Yeşil Enerji Kaynakları

Yeşil Enerji Kaynağı Nedir ? 

Yeşil enerji kaynağı, üretilecek enerjinin herhangi bir hammadeye ihtiyaç duymadan yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji kaynağıdır. 


Yenilenebilir Enerji Kaynakları: 

Ülkemizde ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan yenilebilir enerji kaynakları sırasıyla;

1. Güneş Enerjisi:

Çevreye olan pozitif etkisi ve herhangi bir zararlı atık oluşturmaması sebebiyle en temiz yenilebilir enerji kaynaklarından birisi olmakla birlikte kurulum ve kullanımı diğer yenilebilir kaynaklara kıyasla daha kolaydır. 

Yenilebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde oluşan hidrojen gazının helyuma dönüşmesi sürecinde ortaya çıkan ışınım enerjisidir. Güneş üzerinden dünyamıza bu oluşan enerjinin çok az bir kısmının ulaşmasına rağmen en ucuz enerji üretim kaynakları arasında yerini almıştır. 

Ülkemize ait genel ışınım haritası aşağıdaki gibidir. 


2. Rüzgar Enerjisi:

Havadaki basınç farkının oluşturduğu hava akımıyla oluşan rüzgar enerjisi türbinde meydana getirdiği kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek yenilenebilir enerji kaynaklarının ilk sırasında yer almaktadır. Türkiye'de son yıllarda enerji üretiminde söz sahibi olmuştur. Ülkemize ait rüzgar hız tablosu aşağıdaki gibidir.
3. Jeotermal Enerji:

Yerkabuğu içerisinde biriken ısı ve basınç etkisiyle oluşan sıcak su ve buharının yüzeye taşınmasıyla oluşan bir yenilebilir enerji kaynağıdır. 

Ülkemiz tektonik bir kuşak üzerinde yer aldığında jeotermal açıdan dünyada zengin bir konumda yer almaktadır. 4. Biyokütle:

Canlı yaşamı oluşturan en önemli elementlerden biri olan organik karbon kullanılarak yapılan bir yenilenebilir enerji türüdür. Biyokütle enerjisi temel olarak dört ana başlıktan oluşmaktadır;

a. Bitkisel Kaynak

b. Orman ve Orman Ürünlerinden Elde Edilen Kaynak

c. Hayvansal Atık Kaynak

d. Organik Çöplerden Oluşan Kaynak

olarak sıralanabilir. Biyokütle üretim sürecinde biyokimyasal süreçlerden oluşmaktadır ve sonuç olarak çürüyen organik kaynakların zamanda oluşan bakteri oluşumuna bağlı olarak ortaya çıkan metan gazının kullanımıdır. 

5. Dalga Enerjisi:

Deniz/okyanus üzerinde oluşan dalgalarda bulunan enerjinin mekanik aktarıcılar ile elektrik enerjisine çevrilmesi prensibine dayanmaktadır. 

Rakamlarla Selenka Enerji

 • Toplam Kurulu Güç

  209 MW

  Toplam Kurulu Güç

 • Yıllık Üretim Kapasitesi

  430.000 MWh

  Yıllık Üretim Kapasitesi

 • Hanenin Yıllık Enerji Tüketimi

  99.000

  Hanenin Yıllık Enerji Tüketimi

 • Yıllık Karbon Salınımını Önler

  265.034 Ton

  Yıllık Karbon Salınımını Önler

 • Aracın trafikten çekilmesine eş değer yıllık karbon salınımı önlemi

  57.267

  Aracın trafikten çekilmesine eş değer yıllık karbon salınımı önlemi

 • Ağacın dikilmesine eş değer yıllık karbon salınımı önlemi.

  2.855.259

  Ağacın dikilmesine eş değer yıllık karbon salınımı önlemi.