Yeşil Enerji

Yeşil Enerji

Yeşil Enerji Nedir? 

Geleneksel elektrik üretim methotlarının üretiminin yanısıra gelişen ve büyüyen dünyamızda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyetleri her geçen gün artmakta ve üretim kaynaklarının çeşitlenmesiyle birlikte toplumlar üretim ve tüketim arasındaki ekosistemi dengeleyebilmek için sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaktadır. Yeşil enerji tabir itibariyle üretilen elektrik enerjisinin herhangi bir hammadde veya prosese ihtiyaç duymadan yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi anlamına gelmektedir.

Selenka Enerji’nin Yeşil Enerji’ye Katkısı

Enerji üretim grubumuzun %99'u sırasıyla herhangi bir hammaddeye ihtiyaç duymayan Rüzgar ve Güneş enerjisinden oluşmaktadır.

Karbon Ayakizi

 Kurumların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına destek veriyoruz.

 ISO 14064 standardıyla uyumlu karbon ayakizi hesaplamaları ve karbon sıfırlama için hizmet sağlıyoruz.

Yeşil  Portföyümüzde yer alan çeşitli çalışma ve faaliyetler:

·                 Karbon ayakizi hesaplanması

·                 Karbon azaltım yol haritası oluşturulması

·                 Karbon sıfırlaması


    

Rakamlarla Selenka Enerji

 • Toplam Kurulu Güç

  209 MW

  Toplam Kurulu Güç

 • Yıllık Üretim Kapasitesi

  430.000 MWh

  Yıllık Üretim Kapasitesi

 • Hanenin Yıllık Enerji Tüketimi

  99.000

  Hanenin Yıllık Enerji Tüketimi

 • Yıllık Karbon Salınımını Önler

  265.034 Ton

  Yıllık Karbon Salınımını Önler

 • Aracın trafikten çekilmesine eş değer yıllık karbon salınımı önlemi

  57.267

  Aracın trafikten çekilmesine eş değer yıllık karbon salınımı önlemi

 • Ağacın dikilmesine eş değer yıllık karbon salınımı önlemi.

  2.855.259

  Ağacın dikilmesine eş değer yıllık karbon salınımı önlemi.