Sanayi'de Tasarruf

Sanayi'de Tasarruf

Sanayi'de Tasarruf

1. Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyonu ile yakıtların verimli yakılması

2. Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi

3. Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veya kazançlarının en aza indirilmesi

4. Atık ısı geri kazanımı

5. Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğin arttırılması

6. Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi

7. Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması

8. Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi

9. Kesintisiz enerji arzı sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilmesi

10. Makinaların enerji verimliliği yüksek olan teknolojiler arasından, standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilerek seçilmesi

11. İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak şekilde projelendirilmesi ve uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması

12. İnşaat ve montaj aşamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi

13. Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi

14. Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambaların, elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması

15. Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması

Hemen Teklif Al.

Elektrik faturanızı daha az ödemek istemez miydiniz? Elektrik kullanım alışkanlıklarınızı belirleyerek, sizin için en uygun tarifeyi birlikte seçip, işletmenizin elektrik maliyetlerini düşürelim.