Elektrik Üretimi

Elektrik Üretimi

Günümüzde karbon emisyonunun çevreye verdiği zararların etkisi ve konunun önemine ilişkin farkındalık dünya genelinde ve ülkemizde etkisini artırmıştır.

Karbon emisyonun artışının sebeplerinden birisi fosil kaynakların kullanımıyla oluşan elektrik üretimidir. önemli boyutlara ulaşmıştır. Karbon emisyonlarının büyük bir bölümü enerji sektöründe fosil kaynakların kullanımından kaynaklanmaktadır ve enerji tüketimi arttıkça karbon emisyonu da giderek artmaktadır.

Selenka Enerji yenilenebilir enerjiye dayalı üretim ile sağladığı karbon azalımı, teknoloji ve verimlilik odaklı elektrik üretim yatırımlarını sürdürmektedir. Tüm yatırım ve süreçlerimizde faaliyetlerinde temel hedef olarak sürdürülebilirlik temelli faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda santrallerimizin karbon ticareti yapabilmesi amacıyla Gold Standart ve IREC sertifikasyon sürecini tamamlamış olmakla birlikte karbon emisyonunu sıfırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara hizmet vermektedir. Selenka enerji ülkemizin mevcut yenilenebilir kaynaklarına yatırımlarına ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecektir.

Selenka Enerji olarak bugüne kadar 171 Milyon Euro yatırım gerçekleştirerek rüzgar, güneş ve kojenarasyon santrallerinden oluşmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan 171 MW kurulu bir güçle yılda 430.000 MWs'e yakın olarak enerji üretmektedir.Üretim Santrallerimiz