Yeşil Enerji & Yenilenebilir Enerjinin 3 Önemli Faydası Nedir?

Yeşil enerjinin (yenilenebilir enerji kaynakları) nelere katkı sağladığını anlatarak; önemini vurguluyoruz.


Yeşil Enerji Neden Önemlidir?

           
            Teknolojik şartlardan dolayı yıllardır enerjiyi bize sağlaması için kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara güvendik, ancak atladığımı bir şey vardı ki bu da bu fosil yakıtların olumsuz etkileri. Bu olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi  ve bu kaynakların daha çevre dostu alternatiflerle değiştirilmesi çevre için de önemlidir. İşte tam bu noktada "Yeşil Enerji" gücünü güneş ışığı (güneş enerjisi), rüzgar (rüzgar enerjisi) ve su (hidroelektrik santrali) gibi doğal kaynaklardan aldığından dolayı çevre için gerçek faydalar sağlar. 

            Bu yenilenebilir enerji kaynakları, yüzyıldan fazla süredir bizlere enerji sağlayan, sürdürülemez, karbon salan fosil yakıtların tam tersidir. Doğal kaynaklardan elde edilen yeşil enerji de genellikle yenilenebilir ve temizdir, yani hiç ya da çok az sera gazı salmaktadırlar ve çoğu zaman kolayca temin edilebilirler.

            Yeşil bir enerji kaynağının tüm yaşam döngüsü göz önüne alındığında bile, fosil yakıtlardan çok daha az sera gazı ve ayrıca az veya düşük düzeyde hava kirletici salmaktadır. Bu sadece gezegen için değil, aynı zamanda havayı solumak zorunda olan insan ve hayvanların sağlığı için de çok önemlidir. Bizler üretici olarak alternarif enerji kaynaklarına (güneş enerji panelleri, güneş enerjisi sistemleri, biyokütle enerjisi, jeotermal enerji gibi) yönelerek "Yeşil Enerji" üretimini arttırarak ve ayrıca bizler ve sizler tüketici olarak "Yeşil Enerji" satın alarak bu temiz geleceğin daha da yaklaşmasına yardımcı olabiliriz.

            Enerji sektöründe yeşil enerjiyi önemli kılan diğer etkenlerden birisi de bu kaynakların genellikle yerel olarak üretmesinden ötürü; jeopolitik krizlerden, fiyat artışlarından veya tedarik zinciri kesintilerinden etkilenmediği için istikrarlı enerji fiyatlarına da yol açmasıdır. Ayrıca ekonomik faydalarına bakacak olursak; yenilenebilir enerji 2018 yılında dünya çapında 11 milyon istihdam yarattı ve özellikle son dönem artan trendlerden birisi olan sıfır karbon gibi hedeflere ulaşmaya çalışırken bu sayının artacağı da ön görülmektedir.

            Yeşil enerji aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinin enerji ihtiyacı için düşük maliyetli bir çözümü temsil etmektedir. Bu, yalnızca maliyetler düşmeye devam ettikçe gelişecek ve özellikle gelişmekte olan dünyada yeşil enerjinin erişilebilirliğini ve önemini daha da artıracaktır.

            Doğaya ve sağlığa etkisine baktığımızda; çok daha az hava kirletici ve sera gazı salgılaması ve ekonomiye etkisine baktığımızda; tedarik zincirini rahatlatması, fiyat krizlerinden etkilenmemesi ve ek istihdam yaratması yenilenebilir enerji kaynaklarını yani yeşil enerjiyi her geçen gün daha önemli kılacaktır.

            Kısaca özetleyecek olursak; gün geçtikçe farkındalığı ve önemi artmakta olan Yeşil Enerji'nin birebir etkilediği ana unsurlar: doğa, sağlık ve ekonomi diyebiliriz.

Benzer İçerikler