Yeşil Enerji Sertifikalarını ortaya çıkaran KYOTO Protokolü nedir?

‘Yeşil Enerji’ sertifikalarının ortaya çıkmasına sebep olan KYOTO Protokolü ve bunun devamlılığı niteliğinde olan Paris İklim Anlaşmasıdır.


‘Yeşil Enerji’ sertifikalarının ortaya çıkmasına sebep olan KYOTO Protokolü ve bunun devamlılığı niteliğinde olan Paris İklim Anlaşmasıdır.

KYOTO Protokolü’nün Kısa Tarihi

KYOTO protokolü, Japonya’nın Kyoto şehrinde 11 Aralık 1997 yılında imzalanan ve 16 Şubat 2005’de yürürlüğe giren küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda Birleşmiş Milletlerinde dahil olduğu uluslararası çerçeve anlaşmasıdır. Protokolün 1997 yılında imzalanıp, 2005 yılında devreye girmesinin sebebi ise protokole göre 1990 yılındaki emisyonların, yeryüzü toplam emisyonun %55’ini bulması gerekliydi, bu orana ancak 8 yıl sonra Rusya’nın katılmasıyla ulaşıldı.

KYOTO Protokolü’nün Amacı

Bu protokol oluşturulmasındaki amaç karbon dioksit ve sera etkisine neden olan gaz salınımın azaltılması ya da bunu sağlayamıyorlarsa da karbon ticareti ile bu hedeflerini sağlamalarıydı. Özellikle yüzyıllardır karbon salınımı yapan Gelişmiş Ülke statüsünde olan ülkeler ile karbon salınımını yakın zamanda artıran Gelişmekte olan Ülkeler arasında bir adaletsizlik ortaya çıkardığı gerekçesiyle birçok ülke tarafından itirazlara sebep olmuştur. Ancak nihayetinde, bu tarz bir protokolün ortaya çıkması ve iklim farkındalığını yaratması ve karbon salınımına dikkat çekmesi çok önemli ve bunun devamlılığı sağlaması konusunda çok değerli olmuştur.

KYOTO Protokolü’nün Sonuçları

KYOTO protokolü sayesinde ‘Karbon Ticareti’ ya da ‘Salım Ticareti’ ortaya çıkmış olup, özellikle Avrupa’da kağıt ve enerji endüstrisi için sınırlamalar koymuş, belirlenen seviyeden fazla karbon salımı yapan şirketlere, bunları nötrlemek için Karbon Kredisi bulma zorunluluğu getirmişlerdir. Günümüzdeki ‘I-REC’ veya ‘Gold Certification’ vb. bir karbon kredisinin ortaya çıkmasının sebebi de o gün imzalanan ‘KYOTO PROTOKOLÜ’dür.

KYOTO Protokolü ve Türkiye

Türkiye'nin, Kyoto Protokolüne katılmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 05.02.2009 tarihinde, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Türkiye'nin kişi başı sera gazı salınımı 5,9 ton'dur. Bu oran OECD ortalamasının 1/3'ü, Avrupa Birliği ortalamasının 1/2'si kadardır. Türkiye'nin küresel ısınmaya katkısı son 150 yılda %0,04 oranındadır. 1990 yılında 187 milyon ton sera gazı salınmı, 2009 yılında 370 milyon tona çıkmıştır.Benzer İçerikler