Tersan Tersanesi yenilenebilir enerji kullanımına yöneldi


Önemli bir atılım yaparak Selenka Enerji ile bir anlaşma gerçekleştirdiniz. Bu anlaşmayla Tersan Tersanesi yenilenebilir enerji kullanımına yöneldi. Öncelikle anlaşmanın detaylarından bahseder misiniz?

Tersan Tersanesi hali hazırda enerji tedariğini zaten Selenka enerji üzerinden gerçekleştiriyordu. Ancak yeni dönemde Selenka Enerji Rüzgar Enerjisi Santral yatırımları devreye alması ve uluslararası akreditasyona sahip yeşil enerji sertifikası olarak bilinen için I-REC sertifikası elde etmesi ile tersanenin satın aldığı enerjinin, bu santrallerden sağlanması konusunda firma ile bir anlaşma yapıldı  ve böylelikle temiz ve yenilenebilir enerji kullanımına geçtik diyebiliriz.

Anlaşmaya göre kullanacağınız enerji I-REC sertifikalı rüzgâr santrallerinden karşılanacak. I-REC sertifikası nedir ve ne gibi kriterleri karşılıyor?

I-REC, merkezi Hollanda’da bulunan RECS International tarafından geliştirilmiş, uluslararası bir yenilebilir enerji kuruluşu tarafından sağlanan bir sertifika.  I-REC sertifikalı rüzgar santralleri, nihai tüketiciye sağlanan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan geldiğini garanti ediyor ve böylelikle ulusal ve uluslararası yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlıyor. Belirli şartları yerine getiren tesisler, I-REC tarafından oluşturulan veri-tabanına kaydolarak, üretimlerine karşılık I-REC yenilenebilir enerji sertifikasını almaya hak kazanıyor.

Çevre duyarlılığı açısından önemli bir karar aldınız. Bu kararı alma sürecini anlatabilir misiniz?

Tersaneler bu ülkenin bacasız sanayisi. Üretim süreçlerimizde hava kirliliğine daha az sebep veriyor olmaktan her zaman büyük huzur duyuyoruz ancak sadece bununla kalmanın da hiçbir zaman yeterli olmayacağı kanısındayız. Dünya her geçen gün daha fazla kirleniyorken biz Tersan olarak hep, daha iyisini yapma niyetinde olduk. Temiz enerji konusunda şirket olarak gösterdiğimiz, bizi her zaman bu yönde yatırım ve araştırmaya iten bir özenimiz var.  Enerji tedariğimizi de bu yönde organize ettik diyebiliriz. 

Yıllık bazda ne kadarlık bir temiz enerji tüketimi söz konusu olacak?

2021 için yıllık enerji kullanımımızı yaklaşık 25 milyon KW saat olarak öngörüyoruz. Tersanemiz de kullanılacak 25 milyon kw saat enerjinin tamamı temiz enerji olacak.

Bu bağlamda Tersan Tersanesi’nin karbon ayak izinde ne düzeyde bir değişim olacak?

Karbon salınımlarının % 30 gibi önemli bir bölümü elektrik üretiminden kaynaklanıyor. Matematiksel olarak ifade etmek gerekir ise, yıllık 25 milyon KW saat temiz enerji kullanımı ile tersanemiz, toplam 17.600 ton karbon salınımının önüne geçerek, toplam karbon ayak izi salınımını % 30 azaltmış olacak. Bir diğer değişle bu, 3800 aracın trafikten çekilmesine, aynı zamanda 292.000 ağaç dikilmesine eşdeğer bir katkı diyebiliriz.

Yenilenebilir enerjinin ekonomik açıdan da avantajları var mı? Diğer taraftan temiz enerjiye geçiş için tesislerde ekstradan bir uyum çalışması gerekiyor mu? 

Yenilenebilir enerjinin ekonomik açıdan herhangi bir avantajı yok. Temiz enerjiye geçişte ise ekstra hiçbir uyum çalışmasına gerek olmuyor. Değişen tek şey Tersaneye sağlanan enerjinin sertifikalandırılmış rüzgar enerji santrallerinden sağlanıyor olması.

Siz özellikle yurtdışına karbon salınımı düşük ya da sıfır gemiler üretiyorsunuz. Artık yeni dönemde sadece ürünleriniz değil, tersaneniz de bu kriterleri karşılıyor olacak. Bu konuda neler söylersiniz?

Temiz ve yenilenebilir enerji kullanımına geçmekteki bir diğer amaç aslında tersanemizin üretim stratejileri ile tedarik stratejilerini uyumlu hale getirmekti. Ürettiğimiz doğa dostu gemilerin bazıları sadece elektrikle çalışırken bazıları sadece sıvılaştırılmış doğal gaz ile bazıları da hibrit çalışıyor. Bu tip gemilerin hepsi kendi iş alanlarının dışında düşük emisyon yada sıfır emisyon ile karbon salınımını azaltmaya yönelik yatırımları bünyelerinde barındıran gemiler. Sadece ana enerji kaynağı elektrik ya da gaz olan sıfır emisyonlu gemilerde değil, fosil yakıt kullanmak zorunda olan  yeni inşa projelerimizde de enerji verimliliğini üst seviyeye çıkaran atık ısı ve enerji geri-kazanım sistemleri, düşük sarfiyatlı sistem çözümleri ile düşük karbon salınımına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bu gemilerin yine temiz enerji kaynakları ile inşa edilmesi bize elzem bir ihtiyaç olarak geldi ve böyle bir yatırıma karar verildi.

Özellikle yurtdışından alınan siparişlerde çevre dostu üretim politikaları bir tercih sebebi mi?

Çok açık konuşmak gerekirse Tersan’ın bu yöndeki tercihi müşterileri hedefleyen bir pazarlama stratejisi olmaktan ötedir. Bu ülke de üretime, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamak amacı ile nasıl bir çaba gösteriyorsak aynı şekilde bu ülkenin doğal kaynaklarının, suyunun, havasının ve ekolojik yapısının korunmasına katkı sağlamak içinde aynı çabayı gösteriyoruz. Yurtdışı alıcılar için ise temiz enerji kullanımının başlı başına bir tercih sebebi olmayacağı, ancak etkileyici bir unsur olabileceği kanısındayız. Özellikle İskandinav ülkeleri için yenilenebilir enerji kullanan firmalar devlet teşviklerini de göz önünde bulundurursak bir adım öne geçebilir diyebiliriz.

Tersan bu konuda Türkiye’de ilk oldu. Yurtdışında benzer örnekler var mı?

Tersan bu konuda gemi inşa sektöründe bir ilk oldu aslında. I-Rec Sertifikalı ya da başka kuruluşlarca sertifikalandırılmış yenilebilir temiz enerji kullanımı gerçekleştiren hem yurt içinde hem yurtdışında çokça örnek firma var.

Tersan Tersanesi’nin çevre dostu üretim ve tedarik stratejileri açısından benzer plan ve projeler mevcut mu?

Tersan olarak, I- Rec sertifikalı temiz enerji kullanımı ile enerjide erişilebilirlik ve güvenilirlik hedeflerimizi sağladık. Bundan sonra ki hedefimiz ise artan enerji ihtiyacımıza karşılık erişilebilirlik ve güvenirlik hedefimize sürdürülebilirliği de eklemek. Bu doğrultuda alt yapı ve projelendirme çalışmaları kendi Ar-ge ekibimizin de katkılarıyla devam eden, Tersane içinde konumlandırılması planlanan, bir solar çatı sistemi yatırım planımız bulunuyor. 

Konunun bir de sosyal sorumluluk boyutu var. Konuyu bu bağlamda nasıl değerlendirirsiniz?

Bu konunun aslında 2 farklı sosyal sorumluluk boyutu var. Bunlardan biri doğamızı ve insanlığı korumak, korunmasına fayda sağlamak. Temiz enerji kullanımı ile biz bu hedeflerimize  Selenka Enerji ile birlikte değerli bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Diğer sosyal sorumluluk kazanımı ise örnek olmak. Sektörden veya değil, herhangi bir başka firmaya örnek olarak bu konuda farkındalık kazandırmanın, ülkemizde yeşil enerji kullanımına geçişi artırmada önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu düşüyoruz ve buna katkı sağlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Benzer İçerikler