Rüzgar Enerjisinin Günümüze Yolculuğu

Rüzgarın gücü milattan önce kullanılmaya başlamış olup yel değirmenlerinde ve deniz üstünde yelkenlilerde rüzgarın gücünden faydalanılıyordu. Burada rüzgarla oluşturulan kinetik enerji mekanik enerjiye dönüştürülerek fayda sağlanıyordu.


1830 yıllarında generatörün icat edilmesiyle birlikte 1887 yılında Charles F. Brush tarafından 17m rotor çapında 12Kw gücünde rüzgar türbini yapılarak artık rüzgar sayesinde oluşturulan kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülmüş oldu.

Hareket halindeki havanın kanatlara çarparak oluşturduğu dönme hareketi generatöre bağlı olan mili hareket ettirerek oluşturduğu elektromanyetizma yoluyla elektrik üretilmiş oldu.

Rüzgarın gücünden yararlanmak ve onu insanların kullanabileceği elektriğe dönüştürmek için geliştirmeler hızla devam etmiş teknolojinin ilerlemesi rüzgar enerjisinin ihtiyaçlara cevap vermesi nedeniyle dünya genelinde rüzgar santrallerinin kurulumu hız kesmeden yaygınlaşmıştır. Kurulu güç dünya çapında 1997 yılında toplam 7,5GW’a ulaşmış olup 21.yüzyılda alternatif yenilenebilir enerji kaynağı olarak gösterilmesiyle birlikte 2020 yılına geldiğimizde ise bu rakam yaklaşık 650 GW’a ulaştı. Ülkemizde bu serüven 1998 yılında kurulan 1,5MW kurulu gücündeki santralle başlamış olup geçen her yıl  ivmelenerek 2020 yılında toplam 8,2GW’a ulaşıldı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte fazla rüzgar gücü olan bölgeler seçilerek karada (onshore) ve denizde (offshore) rüzgar türbinleri kurulmaya başlanmıştır.

Günümüzde  kara tip türbinlerde 80m kanat uzunluğa sahip 5,7MW ünite gücü, deniz tip türbinlerde ise 110m kanat uzunluğuna sahip 12MW ünite gücüne sahip türbinler konuşulmaktadır.En önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi kaynağının doğal ve temiz olması,çevre dostu,doğaya zararsız olması gibi sayılabilecek birçok nedenlerden dolayı yatırımları hızla devam etmektedir.

Selenka Enerji yaptığı rüzgar enerjisi yatırımlarıyla ülkemizde ilk 100 rüzgar yatırımcısı arasında bulunmaktadır.

Santrallerimizden 39 MW gücündeki BAFA RES adlı santralimiz 2020 yılının Eylül ayında kabul süreçleri tamamlanarak devreye alınmıştır. . Santralde 67,5m kanat uzunluğuna sahip 120m kule yüksekliği bulunan 3,9Mw ünite gücüne sahip 10 adet türbin bulunmaktadır. Yıllık yaklaşık 22500 hanenin enerji ihtiyacının karşılanması beklenmektedir. Doğa dostu bu türbinler sayesinde rakamlarla 1 milyon ağaç dikilmesi ve yaklaşık 13 bin aracın trafikten çekilmesine eşdeğer 63 bin ton karbon salınımı önlenmiş olmaktadır.

Projenin yapımı sürecinde bölgede birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer alınmış olup yerel halk ile işbirliği yapılıp yerel yönetimler ile güzel ilişkiler kurularak  rüzgar enerjisi yatırımının bölge ve ülkemiz adına ne kadar değerli olduğunu kanıtlama fırsatı bulmuş olduk.

Santrallerimizden 92,7 MW gücündeki CERİT RES adlı santralimiz Kahramanmaraş ilinde 2018 yılında kabul süreçleri tamamlanarak devreye alınmıştır ve bulunduğu çevrenin en büyük rüzgar santralidir. Santralde 67,5m kanat uzunluğuna sahip 120m kule yüksekliği bulunan 3,9 ve 3,6 ünite gücünde toplam 25 adet türbin bulunmaktadır. Yıllık yaklaşık 78.570 hanenin enerji ihtiyacı karşılamasının yanısıra doğa dostu bu türbinler sayesinde rakamlarla 3.215.040 ağaç dikilmesi ve yaklaşık 42.007 bin aracın trafikten çekilmesine eşdeğerdir.

Rüzgarın gücü sürekli arkamızda olması dileğiyle…

Benzer İçerikler