Enerji Sektörü ve Yeşil Enerji

Enerji sektörü ile ilgili genel bilgiler vererek; yeşil enerjinin önemini vurguluyoruz.


Enerji Sektörü ve Yeşil Enerji

    Enerji, günlük hayatın her alanında ihtiyaç duyduğumuz ve kullanılmasıyla birlikte fayda sağladığımız gereksinimdir. Ekonomik alanda toplumsal büyüme ve kalkınmada büyük role sahip olan enerji, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu temel gereksinimlerden biridir. Enerji arz talep dengesini korunabilmesi için enerji sektöründe bir çok yenilik ve gelişmenin yanı sıra çeşitlilikte ön planda tutulmuştur.

    Enerji sektöründe ihtiyaç duyulan talebi karşılamak üzere termik santrallerin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarından olan hidroelektrik ve jeotermal santralleri ve son yıllarda teşviklerle desteklenen sektörde ciddi yatırımların yapıldığı rüzgar ve güneş enerji santralleri işletmeye alınmaktadır. Enerji çeşitliliğinin ve yatırımların artması ile birlikte enerji sektöründe büyüme hızla devam etmektedir.

    Son yıllarda enerji sektörüne olan ilginin artmasıyla birlikte yenilenebilir enerji şirketleri sayısının gerek hizmet, gerek iş gücü sağlamak amaçlı sektörde devamlılığı sürdürebilmek için belirli oranda arttığı gözlemlenmektedir. Şirket sayısındaki bu artışın rekabet ile birlikte kaliteyi de getirdiği aşikardır. Enerji sektöründeki gözle görülür bu büyüme her türlü ihtiyaca cevap verebilecek duruma gelmiştir. Bir yeşil enerji kaynağının birden fazla şekilde ihtiyaç doğrultusunda kullanılması enerji sektöründe yelpazenin ne kadar geniş olduğunun bir göstergesidir. Örneğin günümüzde yeşil enerji olarak nitelendirilen güneş enerjisinden ihtiyaca göre sadece bir güneş paneli ile sokaktaki bir lambanın yanması için elektriği sağlanmakta veya güneş panelleri sayesinde tank haznesinde bulunan su ısıtılmakta veyahut belirli bir bölgenin binlerce güneş paneli sayesinde oluşturulan güneş enerji sistemi ile tüm enerji ihtiyacı sağlanmaktadır.

    Görüldüğü üzere enerjiye olan talep ve ihtiyaç doğrultusunda, kaynakların doğru kullanımı ve teknolojisinin geliştirilmesi ile birlikte ileriki seneler için yeşil enerji kaynaklarının enerji sektörünü daha ileri seviyelere getirilebileceğinin bir göstergesidir.

Benzer İçerikler