Birime İndirgenmiş Elektrik Üretim Maliyeti (LCOE)

Bu içerikte; birime indirgenmiş elektrik üretim maliyetini LCOE metodolojisine göre anlatıyoruz.


Birime İndirgenmiş Elektrik Üretim Maliyeti (LCOE)

Enerji dünyasında yaşanan son yıllardaki gelişmeler ışığında yenilenebilir enerji kapsamında artık ilave teşviklerin olmadığı ve en düşük enerji birim fiyatını taahhüt eden veya ikili anlaşmalar metoduyla belirlenen bir birim enerji bedeli elektrik tedarikinin yaşandığı yeni bir evreye girildi.

LCOE (Levelized Cost of Electricity) kısaca ekonomik ve santralin ömrü boyunca yaşanacak işletme & bakım maliyetlerinin uzun dönemli olarak dahil edildiği kapsamlı bir birim enerji maliyet belirleme metodolojidir.

LCOE hesaplayabilmek için yatırım, işletme , bakım ve finansman gibi maliyetlerin önceden bilinmesi veya ön görülebilmesi ve santralin faydalı ömrü süresine ait teknik detaylar kapsamında elektrik üretim miktarının tahminlenebilmesi gerekmektedir.

Grafik olarak özetlemek gerekirse;
Kaynak Türlerine Göre Enerji Üretim Maliyetleri

LCOE metodolojisine göre kaynak türleri bazında (jeotermal enerji, hidroelektrik santrali, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi) dünya ortalamasına göre enerji üretim maliyetleri aşağıda sıralanmıştır.

 
Özet olarak;

  • Elektrik üretim santrallerinde temel değerlendirme kriterlerinden biridir. 
  • LCOE ile diğer enerji üretim metotlarıyla kıyaslama yaparak proje özelinde tamam veya devam edilebilmek için önem arz eder.
  • Temel hesaplama formülü kısaca :  (yatırım + işletme&bakım maliyetleri )/ toplam enerji üretim miktarıdır.

Benzer İçerikler