25 Aralık 2021 Elektrik Piyasalarındaki Kanuni Değişiklikler


Elektrik Piyasalarındaki Kanuni Değişiklikler

25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete ’de yer alan elektrik piyasaları hakkında kanun değişiklikleri sonucunda, vatandaşları ve elektrik piyasasındaki kurum ve kuruluşları etkileyecek durumlar oluştu. Yazımızda ilk olarak değişen/kaldırılan maddeleri inceleyip, ardından bu değişimlerin ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Resmî Gazete ‘de yayımlanan ilgili maddeleri şu şekilde alıntılayabiliriz;

MADDE 4 – 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 5 – 3093 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – 3093 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendinde yer alan “ve enerji payı” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 8 – 3093 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7 – 31/12/2021 tarihi itibarıyla 4’üncü maddenin mülga (c) fıkrası kapsamında tahakkuk etmiş enerji paylarının tahsilatı, 5 inci maddenin birinci fıkrasının mülga (c) bendi kapsamında tahsil ve takip edilir.”

MADDE 9 – 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun geçici 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – 3096 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – 31/12/2021 tarihi itibarıyla 3291 sayılı Kanunun ek 2’nci maddesinin mülga dördüncü fıkrası kapsamında tahakkuk etmiş katkı payları, geçici 4'üncü maddenin birinci fıkrasının mülga (a) bendine istinaden geçici 4’üncü madde hükümleri kapsamında takip ve tahsil edilir.”

Değişiklikleri madde madde inceleyecek olursak;

Madde 4: Kanun değişikliklerinin içerisinde en bilinen ve gündemde olan elektrik faturalarındaki TRT Pay’ının kaldırılması ile ilişkin bu madde değişimi sonucunda; sanayi tarifesi dışındaki tüm elektrik faturalarında yer alan ve tüketimin %2'si oranında tahsil edilen bu pay, 1 OCAK 2022 tarihinden sonraki dönemlerde gerçekleşen elektrik faturalarında yer almayacak.

Madde 5: Kanunun 2. Maddesinin (b) bendinde yer alan ‘Elektrik enerjisi hasılatından bu Kanuna göre ayrılacak paylar’ ibaresi TRT Kurumunun gelirleri arasından çıkartıldı.

Madde 6 ve 7: Elektrik enerjisi satışı yapan kuruluşların TRT payını tahsil etmesi ve bu bedelleri TRT’ye intikal ettirmesi konusunda kanunda yer alan bu maddeler, TRT payının kaldırılmasıyla birlikte kanundan çıkartıldı.

Madde 8: Bu geçici madde ile 1 Ocak 2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan faturalardan TRT payının tahsil edilmeye devam edileceğinden bahsediliyor.

Madde 9: Faturalarda ‘Enerji Fonu’ olarak görülen ve aktif enerji tüketim tutarı üzerinden hesaplanan bu bedel, tüketicilerden görevli tedarik şirketi veya lisanslı tedarik şirketleri tarafından alınıyor ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na intikal ettiriliyordu. Yeni düzenleme ile Enerji Fonu da TRT payı gibi faturalardan kaldırıldı.

Madde 10: Bu geçici madde ile 1 Ocak 2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan faturalarda yer alan Enerji Fonu’nun tahsil edilmeye devam edileceğinden bahsediliyor.

Özetle; tüm tarife ve kullanıcılar için TRT payı ve Enerji fonu bedelleri, 1 Ocak 2022 tarihinden sonraki dönemler için gelecek faturalarda artık mevcut olmayacak. Bununla birlikte önceki dönemlere ait faturalarda bu bedeller tahsil edilmeye devam edecek.


RESMİ GAZETE LİNKİ 

Benzer İçerikler